Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Satsar på att minska oönskade bifångster
Från och med 1 januari 2015 gäller landningsskyldighet för flera arter i Östersjön, exempelvis sill, torsk och lax . Under perioden 2016-2019 införs landningsskyldigheten stegvis för exempelvis torsk, vitling, kolja, gråsej och havskräfta i Västerhavet.

Från och med 1 januari 2015 gäller landningsskyldighet för flera arter i Östersjön, exempelvis sill, torsk och lax . Under perioden 2016-2019 införs landningsskyldigheten stegvis för exempelvis torsk, vitling, kolja, gråsej och havskräfta i Västerhavet.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu drygt fem miljoner kronor till projekt som bland annat ska minska oönskade fångster av småräka.
– Tanken är att utveckla nya redskap som ska var klara att kunna användas från och med 1 januari 2015 då landningsskyldigheten utökas som ett led i EU:s nya gemensamma fiskeripolitik för ett hållbart fiske, säger Andreas Sundelöf. Pengarna går även till projekt som rör fiske av havskräfta, bottentrålning av fisk och till utveckling av burfiske efter framförallt torsk.
Från och med årsskiftet införs landningsskyldighet för vissa fiskarter i Östersjön och i Västerhavet. Det innebär att alla fångster ska registreras samt i de flesta fall tas i land och räknas av från kvoterna. Fiskar som är för små får inte säljas som människoföda. De nya reglerna införs stegvis mellan 2015 och 2019 och är en viktig del i den nya gemensamma fiskeripolitiken inom EU.

HaV kommer under fyra år att fördela totalt 38 miljoner kronor till projekt som utvecklar redskap och metoder för ett ökat selektivt fiske. I år fördelas tio miljoner kronor, för 2015 och 2016 satsas lika mycket och för 2017 åtta miljoner kronor.
– Vi har nu valt ut de projekt som vi tycker är intressanta att gå vidare med för 2014. Det finns redan selektiva redskap inom yrkesfisket men de här ger bättre selektivitet vilket ökar lönsamheten inom fisket och ökar chansen för att exempelvis fler små räkor överlever, säger Andreas Sundelöf, utredare på enheten för forskning och miljömål på HaV.
Projektförslagen har utvecklats i samarbete mellan forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU och yrkesfiskare. I stort handlar det om redskap som sorterar arter och storlekar redan i vattnet för att på så vis minimera mängden oönskad fångst som tas ombord.
– Arbetet med att sortera ut småräka och liten fisk måste göras på olika sätt om vi ska komma tillrätta med utkastproblematiken. Dels handlar det om att justera maskstorlek, dels om att utveckla bättre sorteringsgaller, så kallade rister, säger Andreas Sundelöf.
Projekten som nu valts ut ska enligt planen vara redo att sättas i gång i augusti i år och vara vetenskapligt utvärderade före årsskiftet. HaV har tidigare beslutat om ytterligare fyra projekt för att utveckla selektiva redskap inom räk- och laxfiske.
– Vi fick in ett knappt tjugotal förslag till projekt och tror mycket på de projekt som nu valts ut. Vi är lite förvånade över att bara ha fått in ett enda förslag som handlar om att utveckla redskap för fiske efter torsk i Östersjön. Samtidigt vet vi att situationen där är besvärlig med väldigt liten fisk i fångsterna och mycket dålig lönsamhet, säger Andreas Sundelöf.
Sedan 2009 finns redan krav på att landa all fångst av arter med fångstbegränsningar där fisken håller lagstadgat minimimått eller där minimimått saknas, exempelvis räka. Från och med 1 januari 2015 gäller landningsskyldighet för flera arter i Östersjön, exempelvis sill, torsk och lax . Under perioden 2016-2019 införs landningsskyldigheten stegvis för exempelvis torsk, vitling, kolja, gråsej och havskräfta i Västerhavet.

HaV har för 2014 valt att ge ett särskilt uppdrag till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU att skapa ett sekretariat för selektivt fiske. Sekretariatet ansvarar för delar av satsningen, bland annat upphandling, genomförande och även den vetenskapliga utvärderingen av projekten.

 

Relaterad nyhet från din region
2 dagar sedan Sverige Anders Holm
Bild från tonfiskprojektet 2017, när en av de stora tonfiskarna drillas. Foto: Martin Falklind
Tonfiskar siktade utanför Varberg

Under torsdagen observerade en av Fladenbåtarna, som var ute för att fiska makrill, flera blåfenade tonfiskar vid Lilla Middelgrund.

Det var gänget på Falkskär II som fick göra den häftiga observationen när de fiskade makrill vid Lilla Middelgrund, utanför Varberg. Vid 17-tiden dök plötsligt tonfisk upp och avbröt makrillfisket. Alexander Oriz var kapten under turen.

– Däcksman och två kunder såg tydligt en stor tonfisk som var uppe med hela kroppen över ytan cirka 150 meter från båten. Utöver detta observerade jag samtidigt tre stora plask i samma område, berättar Alexander Oriz till Fiskejournalen.

I området fanns ovanligt stora mängder sill, en mängd som han noterar vara unik för i år. Sillstimmen lockar också till sig stora mängder måsar vilket kan vara värt att hålla utkik efter till havs – då kan tonfisken finnas i närheten.

Längden på den hoppande tonfisken uppskattas till 2-2,5 meter. Observationen under torsdagen är inte den första för året.

– Detta är andra gången vi siktar tonfisk utanför Varberg. Den 27/6 siktade jag ett par hoppande tonfiskar endast några sjömil utanför Varberg, på väg ut till Middelgrund, säger Alexander Oriz till Fiskejournalen.

Årets tonfiskprojekt på västkusten, då tonfisk fångas och märks i forskningssyfte genom SLU, drar igång den 22 augusti och beräknas pågå ett par veckor beroende på väder och hur många tonfiskar de anmälda teamen lyckas märka.

Du kanske även gillar detta