Just nu:
Annons

Nyheter

8 månader sedan Sverige Anders Lundin
En sjuk öring, som är en av väldigt få fiskar som passerat kraftverket i Bågede. Foto: Fiskdata
Skräckrapport: Mytomspunnen storöring nära utrotning

En av landets mest omskrivna och mytomspunna storöringstammar riskerar att utrotas. Det handlar om Bågedeöringen i Ströms Vattudal, där bara ett fåtal har passerat fiskräknaren denna säsong.

Fiskejournalen skrev nyligen om den kritiserade fiskodlingen i Ströms Vattudal, som ansökt om att få bedriva en ännu större verksamhet i vattendraget. Kritikerna menar att odlingen riskerar att påverka den inhemska fisken, inte minst den klassiska Bågedeöringen. En av dem som i flera böcker och artiklar skrivit om Bågedeöringen, och går i täten för dess bevarande är författaren Gunnar Westrin.

Huruvida fiskodlingen och dess problem med rymningar orsakat problem för Bågedeöringen, låter vi vara osagt, men nu kommer det rapporter som skakar om fiskevänner i området. Hittills i år har bara 5 öringar passerat fiskräknaren vid kraftverket i Bågede, och nu befaras det att fisken helt enkelt är nära utrotning. Jämtlands Tidning har intervjuat Stefan Kläppe, som är teknisk chef vid Fiskevårdsteknik.

– Variationer förekommer mellan åren, men just i år är det väldigt lite fisk som passerar. Det är svåra frågor att ta tag i. Anledningen till att fisken minskat beror på kraftverksbygget och att det bildats dammar, säger Stefan Kläppe till Jämtlands Tidning.

Entusiaster har gjort insatser för att försöka rädda Bågedeöringen, bland annat genom att märka fiskar och studera deras vandringsmönster. En av dem är Per Enar Åberg i Fågelberget, som konstaterar att det ser mörkt ut i dagsläget.

– Förr kom det folk från hela världen hit. Det var till och med amerikaner här för att fiska. Scoutrörelsens grundare Baden-Powell har också fiskat här. Det är väldigt, väldigt få fiskar som fångas uppströms nu, berättar Per Enar Åberg för Jämtlands Tidning.

Bara sju fiskar har passerat fiskräknaren, inkluderat två regnbågar. Den största fisken som registrerats var en öring på 76 centimeter, som dessutom hade stora skador på huvudet. Här kan ni se bilderna själva!

Läs mer om kraftverkens påverkan på fisket:

https://www.fiskejournalen.se/bottennappet-angermanalven-kan-kamma-noll/

 

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Robert Westin
Högsta Domstolen gav Girjas sameby rätt till fjällfisket. Foto: Mathias Arnham
Sportfiskarna agerar inför Girjasutredningen

Svenska Samernas Riksförbund vill att enbart samiska företrädare ska få vara med och utforma direktiven till Girjasutredningen. Detta har fått Sportfiskarna och Svenska Jägareförbundet att reagera.

Sportfiskarna och Svenska Jägareförbundet har reagerat på att Svenska Samernas Riksförbund (SSR) enbart vill att samiska företrädare ska få vara med och utforma direktiven till Girjasutredningen. Enligt SSR skall övriga ”externa aktörer” inte få vara med och sätta ramarna för hur samiska frågor ska utredas.

Girjasdomen fortsätter med andra ord att skapa frågetecken kring tillgängligheten till statens marker ovan odlingsgränsen. Många är oroliga för jakten och fisket, men också för möjligheterna till ett aktivt friluftsliv.

– För oss är det självklart att alla berörda ska kunna delta i den utredning som ska genomföras. Sportfiskarna och Jägareförbundet är beredda att med sin kompetens och sin lokala förankring på ett konstruktivt sätt bidra till förslag på lösningar som kan nå bred acceptans. Förbunden anser att öppenhet, respekt för olika intressen och en god dialog med bred förankring är avgörande ingredienser för att nå långsiktigt hållbara lösningar, kommenterar Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Grundinställningen för de båda förbunden är att man måste närma sig frågan med ödmjukhet och förståelse för att många människor har berättigat intresse av att få tillgång till statens mark ovan odlingsgränsen.

Den lösning som organisationerna vill se måste därför beakta både renskötsel, näringsverksamhet, tillgång till jakt och fiske och övrigt friluftsliv.

Du kanske även gillar detta