Just nu:
Annons

Nyheter

6 månader sedan Sverige Anders Lundin
Antalet skarvbon i Stockholms län ska halveras, enligt förslaget från länsstyrelsen. Foto: Maria Ovegård
Sportfiskarna stöttar förslag om skarv-halvering i Stockholm

Länsstyrelsens förslag om att halvera antalet skarvbon i Stockholm får nu stöd av Sportfiskarna. De ger dessutom förslag på metoder om hur det ska gå till.

Väldigt få frågor rör upp så mycket känslor bland sportfiskare som skarvens härjningar och påverkan på fiskbestånd. Länsstyrelsens arbete med den uppmärksammade förvaltningsplanen för skarv i Stockholms län är inne i sitt slutskede, och Sportfiskarna är en av aktörerna som lämnat ett remissvar.

I korta ordalag så backar de upp förslaget, som bland annat innebär att skarven ska utgöra ett så litet hot som möjligt mot fiskbestånd som är rödlistade och/eller extra betydelsefulla för ekosystemet. Detta skulle innebära en stor vinst för länets fiskbestånd, anser Sportfiskarna.

Förvaltningsplanen föreslår att antalet skarvbon ska minskas till 3000 stycken fram till år 2030, och Sportfiskarna backar upp den hållningen”.

”Arbetet bör ses som en del i länsstyrelsens uppdrag att främja en levande skärgård med ett uthålligt och samhällsekonomiskt lönsam sport- och yrkesfiske och ett kustekosystem i balans”, skriver Sportfiskarna i sitt remissvar.

Sportfiskarna efterlyser också en tydligare analys och definition av vilka geografiska områden där predationstrycket från skarv behöver minimeras och till vilka områden den huvudsakliga kvarvarande predationen bör styras. Även ett jämförelsevis lågt antal skarvar kan i känsliga områden, tex där lokala fiskbestånd samlats för lek eller i viktiga uppväxtområden för yngel, orsaka stor skada, konstaterar de.

Läs hela Sportfiskarnas remissvar här!

Läs fler nyheter i Fiskejournalen:

https://www.fiskejournalen.se/sverige-signerar-havsskyddet-tvartemot-norge-och-island/

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Robert Westin
Markägaren Peter Gerdtsson kör fram natursingel med sin Lamborghinitraktor till en av de nya lekbottnarna i Ståstorpsån. Foto: Ebbe Berglund
Ståstorpsån restaureras

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Enligt Sportfiskarna är planen att hela vattendraget ska återställas.

Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring Trelleborg grundbulten för ett av landets bästa kustfisken efter havsöring. Vattendragen är mycket produktiva men samtidigt hårt påverkade av olika former av markanvändning. Nu skall dom återställas.

Hela vattendraget ska återställas genom bland annat anläggande av svämzoner och våtmarker. I projektet skall också lek- och uppväxtområden för fisk återställas.

Först ska en visningssträcka iordningställas. Detta görs för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är klar.

Sportfiskarna är nu i full färd med att, tillsammans med markägaren, anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Du kanske även gillar detta