Just nu:
Annons

Nyheter

8 månader sedan Sverige Anders Lundin
Asparna har återvänt till Fyrisån i Uppsala. Men kan fisken störas av skenet från belysning? Foto: Charlotte Schill Salomonsson
Stad i ljus – kritik om att fiskar kan störas av skenet

Det görs stora insatser på flera håll för att gynna det stadsnära fisket, och företeelsen ”streetfiske” ökar exempelvis i popularitet. Men hur påverkas egentligen fiskar av att simma omkring i en stad i ljus?

Frågan har väckts med anledning av en debatt kring Fyrisån i Uppsala, där det kom kritik om att fiskar störs av artificiellt ljus längs ån. Under tre veckor i november arrangerades exempelvis ljusfestivalen ”Allt ljus på Uppsala”, och privatpersoner ansåg att belysningen störde vattenlivet i allmänhet och aspen i synnerhet.

Aspen är fridlyst, och det har gjorts stora insatser för att arten ska finnas kvar i Fyrisån, bland annat genom Aspprojektet. Syftet med projektet var att främja aspfiskarna i ån, med förhoppningen om ett ökat och hållbart bestånd. Man hoppades bland annat kunna se aspen leka mitt i staden, något som också blivit verklighet.

Fiskejournalen försöker räta ut några frågetecken genom sakkunniga. Andreas Brutemark arbetar som affärsområdeschef för miljöövervakning på konsultföretaget Calluna, och han välkomnar att frågan lyfts, eftersom fiskar i allmänhet är ljuskänsliga.

– Det är en högst relevant synpunkt, och innan man exempelvis gör ljusinstallationer längs ett vatten så bör man överväga hur det påverkar fiskar och annat djurliv.

Han nämner exemplet hur insekter söker sig till ljuskällor, och i en ständigt upplyst miljö så kan den naturliga rytmen störas.

– Ljus och buller kommer att vara en framtidsgrej, vi tar allt mer plats på alla sätt och vis, och det visar sig att både människor och djur påverkas, resonerar Andreas Brutemark.

Även om fiskar kan bli störda av artificiellt ljus, så innebar dock inte den aktuella ljusfestivalen i Uppsala något större problem för asp eller någon annan fisk i Fyrisån. Det säger åtminstone Daniel Brelin, som är länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Uppsala.

– Det är överlag ganska lite fisk i den här delen av ån vid den här årstiden och det är ingen pågående fisklek eller någon annan särskilt känslig period. Den aktuella ljusfestivalen pågick under en begränsad tid och de aktuella områdena ligger i stadsmiljö och utsätts därför alltid av ljuskällor i större eller mindre omfattning, säger han till Fiskejournalen.

Det finns med andra ord olika perspektiv på fallet Fyrisån, och Fiskejournalen uppmuntrar både forskare och andra sakkunniga att göra sig hörda i ämnet.

Läs tidigare artiklar om aspar i Fyrisån:

https://www.fiskejournalen.se/asp-tjuvfiskas-i-fyrisan/

 

Relaterad nyhet från din region
4 timmar sedan Sverige Robert Westin
3 tjuvfiskare togs på bar gärning i Välijokk. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.
Tre personer polisanmälda för tjuvfiske i Välijokk

Tre personer har polisanmälts för olagligt fiske på ett kvoterat fiskevatten i Kirunafjällen. De har nu polisanmälts och fiskeredskapen är beslagtagna.

I flera av de mest attraktiva fjällvattnen upplåter länsstyrelsen fisket genom ett kvoteringssystem där antalet fiskedygn är begränsat. För att få fiska måste man ansöka om tillstånd. Fiskedygnen fördelas genom lottning under maj månad.

– Anledningen till att vi kvoterar fisket är att vi vill bevara kvaliteten på fisket och den upplevelse det innebär att besöka vattnet, säger Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent på länsstyrelsen.

Ett av de mer populära kvoterade vattnen är Välijokk i Kiruna kommun. Här fördelas relativt få fiskedygn och ungefär var tionde ansökan beviljas. Eftersom de kvoterade vattnen är populära och ofta känsliga för överfiske och slitage så prioriteras de i länsstyrelsens fisketillsyn.

Tre personer påträffades fiskande utan tillstånd. Dom är nu polisanmälda och all fiskeutrustning är beslagtagna.

Du kanske även gillar detta