Just nu:
Annons

Nyheter

6 månader sedan Sverige Anders Lundin
Greenpeace har länge försökt få Sverige att skriva på havsavtalet, och nu kommer beskedet att de lyckats. Foto: Alexis Rosenfeld/ Greenpeace
Sverige signerar havsskyddet – tvärtemot Norge och Island

Fiskejournalen har flera gånger berättat om Greenpeace kamp för att bilda havsreservat, och få Sverige att underteckna deklarationen om 30 procent havsskydd till 2030. Under tisdagen kom beskedet att Sverige skriver på – till skillnad mot Island och Norge.

Företrädare för Greenpeace har uppvaktat svenska politiker intensivt i denna fråga, genom bland annat kampanjer som Fiskejournalen skrivit om. Huruvida det var dessa påtryckningar som fick Sverige att ansluta sig till Global Ocean Alliance framgår inte av regeringens pressmeddelande, men beskedet togs emot med stor glädje.

– Det är mycket bra att Sverige nu ansluter sig till de länder som företräder en viktig del av lösningen på de hot våra hav står inför, och står för en politik som är i linje med vetenskapen. Havsforskare är överens om att ett stort nätverk av marina reservat som täcker minst 30 procent av världens hav är den effektivaste åtgärden för att vända den nedåtgående spiral som haven befinner sig i, säger Dima Litvinov, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace i Sverige.

Regeringen konstaterar att den biologiska mångfalden i havet är hotad, och att havet både ger många människor mat för dagen och även dämpar klimatförändringar.

– Världshaven mår inte bra. För att rädda dem och inte överutnyttja de livgivande resurser som finns där måste vi ta bättre hand om dem. Det är därför regeringen prioriterar detta arbete, säger utrikesminister Ann Linde i pressmeddelandet.

Däremot tänker Sverige inte göra några ytterligare åtaganden angående marint områdesskydd i svenska vatten, framgår det av pressmeddelandet. Våra nordiska grannländer Island och Norge är dessutom enligt Greenpeace ovilliga att stödja en förbättring av förutsättningarna för att skydda nya havsområden.

Det återstår alltså mycket att göra innan alla pusselbitar är på plats.

– En oundviklig konsekvens av dagens lovvärda beslut från regeringen är att utrikesminister Ann Linde bör klargöra att Sveriges ambition är ett nytt havsavtal som leder till skapandet av nya regler och nya FN-organ med mandat att etablera skyddade områden på internationellt vatten. Utan ett sådant starkt avtal kommer världssamfundet att sakna de verktyg som krävs för att uppnå en hög målsättning för hur mycket av haven som ska skyddas. Beslutar man sig för att bygga ett hus måste man också se till att man har de verktyg som krävs, säger Dima Litvinov i ett pressmeddelande.

Läs mer om havsmiljö i Fiskejournalen:

https://www.fiskejournalen.se/forskare-om-tiaminbristen-ta-detta-pa-allvar-nu/

 

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Robert Westin
Markägaren Peter Gerdtsson kör fram natursingel med sin Lamborghinitraktor till en av de nya lekbottnarna i Ståstorpsån. Foto: Ebbe Berglund
Ståstorpsån restaureras

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Enligt Sportfiskarna är planen att hela vattendraget ska återställas.

Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring Trelleborg grundbulten för ett av landets bästa kustfisken efter havsöring. Vattendragen är mycket produktiva men samtidigt hårt påverkade av olika former av markanvändning. Nu skall dom återställas.

Hela vattendraget ska återställas genom bland annat anläggande av svämzoner och våtmarker. I projektet skall också lek- och uppväxtområden för fisk återställas.

Först ska en visningssträcka iordningställas. Detta görs för att ge en bild av hur vattendraget kommer att se ut när restaureringen är klar.

Sportfiskarna är nu i full färd med att, tillsammans med markägaren, anlägga lekbottnar och uppväxtmiljöer för främst havsöring. Sammanlagt kommer mellan 50 och 100 ton sten och lekgrus att läggas ut. Det kommer även att läggas ut död ved och i höst kommer plantering av al och andra trädslag att göras.

Du kanske även gillar detta