Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Trålning dödar

På uppdrag av EU-parlamentets fiskeutskott har en studie gjorts om bottentrålningens miljöpåverkan och effektivitet. Förutom problem med förstörda bottnar och stora bifångster så är trålningen ineffektiv.
Trålen dödar allt i sin väg och gör ingen praktiken ingen skillnad på vad den fångar. Den är otroligt ”miljöovänlig” eftersom det går åt mycket stora mängder drivmedel när trålen släpas över botten. Unika havsmiljöer blir till ökenlandskap när trålen krossar korallrev och dödar växtligheten på bottnen.
I Öresund, där man inte trålat sedan 1932, är både bottnar och fiskbestånd i ett fantastiskt mycket bättre skick än i andra svenska hav. Här fiskar man istället med mer selektiva redskap, som bottengarn. När det gäller torsken har den snarare ökat än minskat i Öresund samtidigt som den är på väg att utrotas i Kattegatt. I Öresund fångades 2009 cirka 2500 ton torsk av yrkesfisket, i Kattegatt fångades 197 ton. Kattegatt är, enlig Greenpeace, ett av världens mest trålade hav.
Anders Nicander

Torsken har ökat i Öresund, där trålning är förbjuden, men nästan utrotats i Kattegatt.

Torsken har ökat i Öresund, där trålning är förbjuden, men nästan utrotats i Kattegatt.

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Robert Westin
Högsta Domstolen gav Girjas sameby rätt till fjällfisket. Foto: Mathias Arnham
Sportfiskarna agerar inför Girjasutredningen

Svenska Samernas Riksförbund vill att enbart samiska företrädare ska få vara med och utforma direktiven till Girjasutredningen. Detta har fått Sportfiskarna och Svenska Jägareförbundet att reagera.

Sportfiskarna och Svenska Jägareförbundet har reagerat på att Svenska Samernas Riksförbund (SSR) enbart vill att samiska företrädare ska få vara med och utforma direktiven till Girjasutredningen. Enligt SSR skall övriga ”externa aktörer” inte få vara med och sätta ramarna för hur samiska frågor ska utredas.

Girjasdomen fortsätter med andra ord att skapa frågetecken kring tillgängligheten till statens marker ovan odlingsgränsen. Många är oroliga för jakten och fisket, men också för möjligheterna till ett aktivt friluftsliv.

– För oss är det självklart att alla berörda ska kunna delta i den utredning som ska genomföras. Sportfiskarna och Jägareförbundet är beredda att med sin kompetens och sin lokala förankring på ett konstruktivt sätt bidra till förslag på lösningar som kan nå bred acceptans. Förbunden anser att öppenhet, respekt för olika intressen och en god dialog med bred förankring är avgörande ingredienser för att nå långsiktigt hållbara lösningar, kommenterar Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Grundinställningen för de båda förbunden är att man måste närma sig frågan med ödmjukhet och förståelse för att många människor har berättigat intresse av att få tillgång till statens mark ovan odlingsgränsen.

Den lösning som organisationerna vill se måste därför beakta både renskötsel, näringsverksamhet, tillgång till jakt och fiske och övrigt friluftsliv.

Du kanske även gillar detta