Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Trålstopp i Kattegatt?

Det kan bli ett trålfiskeförbud i Kattegatt under torskens lektid. Dessutom ska torskkvoten i Kattegatt minskas med 50 procent nästa år, beslutade EU:s fiskeministrar i går.
– Det är ett ansvarsfullt beslut som återspeglar den vetenskapliga rådgivningen. Vi måste vara återhållsamma om vi ska ha fisk kvar att fiska i framtiden, säger Sveriger landsbygdsminister Eskil Erlandsson som speciellt gladde sig åt att ministerrådet gått med på Sveriges förslag att utreda ett trålfiskestopp i Kattegatt under torskens lektid på vårvintern.
Alla är dock inte lika glada över beslutet. I ett pressmeddelande uttrycker WWF oro över att 50 procent inte ska räcka. Torskfisket i Kattegatt borde stoppas helt, anser organisationen.

– WWF hade hoppats på att EU-ministrarna efter åtta års varningar från forskarna skulle besluta att stoppa fisket på den hotade torsken i Kattegatt. Beslutet att minska kvoterna med 50 procent är på rätt väg men det räcker inte om beståndet ska finnas kvar i framtiden. säger WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén.
Fiskeministrarna enades om en rad kvoter under rådsmötet, men många av dessa kvoter delas med länder utanför EU. Därför väntar nu omfattande förhandlingar, bland annat med Norge, innan de slutliga kvoterna i Skagerrak och Nordsjön kan fastställas.
Svenne Andersson

EU:s ministerråd beslutade att göra en utredning om ett eventuellt trålfiskestopp i Kattegatt under torskens lektid. (Foto: Anders Nicander)


Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Robert Westin
Förhoppningen är att även havsöringen skall stärkas i Örekilsälven.
Nu skall laxen och öringen i Örekilsälven få bättre förutsättningar

En markägare efter Örekilsälven vill riva en damm och även restaurera en sträcka i älven. Sportfiskarna är kontaktade och arbetet med projekteringen är startad.

Örekilsälven är ett vattendrag som mynnar i Gullmarsfjordens innersta del, vid Munkedal i mellersta Bohuslän. Älven håller både lax och öring.

Även om laxbeståndet är välmående så bedöms det att man kan förbättra vandringen för bland annat lax och havsöring. En markägare vill nu att fisk och andra vattenlevande djur att få vandra fritt.

Vid Lilla Röd finns idag en damm som vid låga flöden är ett definitivt vandringshinder för samtliga fiskarter. Markägaren vill få till en utrivning av dammen och att den aktuella sträckan skall restaureras.

Detta skall göras tillsammans med Sportfiskarna och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

–Vi är väldigt glada för att markägare allt oftare hör av sig med viljan att återskapa de ursprungliga vattenmiljöerna och i just det här fallet skapa fria vandringsvägar för Örekilsälvens unika laxbestånd, säger Sportfiskarnas projektledare Per-Erik Jacobsen.

Projektet vill återskapas en cirka 800 meter lång sträcka med ungefär 17 000 kvadratmeter lek- och uppväxtområden för havsvandrande lax och öring. Förhoppningen är att arbetet skall starta under 2022.

Du kanske även gillar detta